Byhøjskolens politik

Fremmødepolitik

At møde i skolen hver dag og deltage i undervisningen er en forudsætning for at læring kan finde sted. Et ringe fremmøde giver ikke blot dårlige resultater for den unge, men kan også være et udtryk for at man ikke trives - enten i skolen eller i andre af livets forhold.

Derfor registrerer Byhøjskolen hver elevs fremmøde i de enkelte fag. Et dårligt fremmøde medfører indkaldelse til samtale, evt. indkaldes forældre til et møde. Der sendes regelmæssigt breve til hjemmene med en oversigt over elevens fremmøde.

Vær opmærksom på at det ifølge lov om 10. klasse kræves at eleven følger undervisningen i de enkelte fag for at være berettiget at gå til de afsluttende prøver.

Rygepolitik

Byhøjskolen er omfattet af Københavns Kommunes rygepolitik. Det betyder at:

  • Rygning kun må foregå udendørs og ikke må genere andre
  • Aske og skoder skal placeres i de udendørs askebægre

Rusmiddelpolitik

Der henvises til Københavns Kommunes Ungdomsskoles rusmiddelpolitik. I forlængelse heraf er Byhøjskolens generelle holdning at rusmidler og studiemiljø ikke hører sammen. Elever må ikke drikke alkohol/ryge hash eller medbringe hash, øl, vin, spiritus og rusmidler generelt på Byhøjskolen og nærmeste område. Enhver form for besiddelse af, handel med eller indtagelse af rusmidler er ligeledes forbudt på skolen og skolens nærmeste område. Det er derfor ikke acceptabelt at en elev møder eller optræder påvirket og fx lugter af alkohol/hash i undervisningen på skolen eller i nærmiljøet.

 

Mobbepolitik

Ingen elever skal udsættes for mobning. Der er nul-tolerance på Byhøjskolen. Tilgangen på skolen tager udgangspunkt i anerkendelse, trivlsel og tryghed for at skabe optimale rammer for læring og udvikling af sociale og personlige kompetencer.

Mobilpolitik

 

På Byhøjskolen ønsker vi at eleverne i videst mulige omfang fokuserer på undervisningen, så derfor skal mobiltelefonen være vibrations- og lydfri i timerne, og så kan man tjekke i frikvartererne om der er beskeder man skal svare tilbage på.

 

Vigtige opkald hvor man skal have fat i de unge her-og-nu, skal stiles til kontoret på telefonnummer 35394818, så vil sekretærerne sørge for at den unge bliver hentet hvis den der ringer, beder om det. Hvis der er en særlig samtale de unge venter, kan man eventuelt lave en aftale med den enkelte lærer om at få lov til at modtage opkaldet. Hvis det ikke overholdes, får man fravær og må sørge for at ordne opkaldene, så man igen kan blive klar til at fokusere på undervisningen.