Byhøjskolens profil

Skolens pædagogiske profil:

1. Kreativ-musisk skole med tilbud om 10. klassesfag

2. Særlige tilbud om dansk, matematik og engelsk i basisklasserne

3. 10. klassefag i dansk, matematik og engelsk