UNG I FORANDRINGstøttende samtaler med psykolog for elever på Byhøjskolen

 

Har du brug for støttende, fortrolige psykologsamtaler?

Mange unge finder det udfordrende at navigere i ungdomslivet og oplever perioder, hvor de har brug for hjælp og støtte. Ung i Forandring er et psykologtilbud til unge mellem 15-30 år, som oplever forskellige sociale, psykiske og/eller personlige problemer. Du får her mulighed for et trygt og fortroligt rum, til at tale om de udfordringer, du oplever.

 

Ung i Forandring er et samtaletilbud med fuld tavshedspligt. Det vil sige, at det, du taler med psykologen om, ikke bliver videregivet til skolen, dine forældre eller andre. Den eneste undtagelse er, hvis du er til alvorlig fare for dig selv eller andre.

 

Hvad er en psykolog?

En psykolog er uddannet til at tale og støtte mennesker, der oplever at have det svært. Mange synes det er pinligt at tale med en psykolog, fordi de tror, at man skal være meget syg eller at det er meget ualmindeligt. Faktisk er det blevet meget almindeligt at gå til psykolog, fordi de fleste mennesker i perioder af deres liv oplever, at have brug for støtte og hjælp.

 

Vi taler om det, du synes er vigtigt. Vi diagnosticerer ikke og putter dig ikke i nogen ”kasse”. Du kan hverken være rigtig eller forkert. Det betyder, at du må komme lige sådan, som du er.

 

Eksempler på hvad du kan tale med psykologen om:

 

 • Selvværd

 • Ensomhed

 • Mistrivsel

 • Oplever det svært at være ung

 • Eksamensangst/nervøsitet

 • Problemer med venner/veninder/kæreste/familie

 • Tristhed

 • Angst

 • Søvnproblemer

 • Stress

 • Pårørende til personer med psykisk lidelse og/eller misbrug

 • Med videre…
   

Under 18 år

Er du under 18 år, skal dine forældre orienteres, hvis du fortsætter i et forløb ud over 3 samtaler. De får dog ikke at vide, hvad der bliver talt om, medmindre du ønsker det.

 

Tilbuddet retter sig ikke mod dig, hvis du:

 

 • Har en tungere behandlingskrævende psykiatrisk lidelse fx skizofreni eller en personlighedsforstyrrelse

 • Har et behandlingskrævende stofmisbrug

 • Ikke selv ønsker samtaler

 • Allerede er i et samtaleforløb et andet sted
   

Hvad gør du hvis du ønsker psykologsamtaler?

Du kan kontakte din vejleder, hvorefter du helt uforpligtende kan få en indledende samtale hos psykologen. Her finder I sammen ud af, om samtalerne giver mening for dig. Hvis du ønsker at starte et forløb, er der mulighed for op til 10 samtaler.

Vi sidder på skolen 2 dage om ugen på 1. sal.

 

for mere info kontakt vejlederne:

 

Ulla-Britt på 60379619

Sarah på 20119002